REFERANSER

Nedenfor kan du se alle våre referanser, dersom du vil se referanser fra ett bestemt område, vennligst velg blant filtrene våre, trkk på den røde knappen søk og se resultatene.

Lykke til!!

Profesjo Oslo - Et malerfirma med referanser - som kan male ditt  - hus utvendig

(...) Huset har til dels høy grunnmur og liggende trepanel. Det var nødvendig å skifte ut 10 -12 av trepanelene før maling. (...) Begge garsjedørene og alle vindusomramningene er i teak, som måtte pusses grundig ned og lakkes. I tillegg ble det pusset rust, grunnet og lakkert diverse metall rekkverk, gelendre og flaggstang. Arbeidet ble raskt og ryddig utført, og til avtalt pris. Vi er meget fornøyd med utførelsen.

Simon T.     Adresse: Risbekkveien, Ris, Oslo 2012.

mer
Profesjo Oslo - Et anbefalt malerfirma - for utendørs maling I Oslo

(...) Arbeidet er profesjonelt utført, i henhold til avtalt pris og godt innenfor lovet tidsfrist. Arbeiderne har møtt til den tiden som var avtalt, og har arbeidet effektivt og planmessig, og med stor nøyaktighet. Resultatet er fullt ut tilfredsstillende.

Tomasz Kospin er en seriøs og dyktig handverker, og jeg kan varmt anbefale ham og hans stab til lignende oppdrag. (...)

Ann Kristin T.   Adresse: Carl Kjelsens Vei, Grefsen, Oslo 2012.

mer
 Profesjo Oslo - Et anbefalt malerfirma - for utendørs maling

(...) Boligen er en større villa fra 1929, og med original kledning på mesteparten av veggene. (...) Thomas Kospin fremsto som den klart mest kunnskapsrike og ryddige av de malerfirmaene vi var i kontakt med. Videre hadde vi blitt anbefalt å bruke Thomas Kospin og hans Profesjo.no av bekjente, som kun hadde positive erfaringer med firmaet.

Etter å ha avtalt omfanget av malerarbeidet ble det skrevet en detaljert kontrakt med blant annet avtalt pris og tidsbruk. Thomas Kospin er meget ryddig og erfaren, og det føltes trygt å inngå avtalen om malerarbeidet. Blant medarbeiderne til Thomas Kospin var det også en snekker, som byttet ut bord og kledning som var ødelagte. Utskifting av en viss mengde bord var med i kontraktsprisen, Snekkeren kom særskilt til nytte da det viste seg å være betydelige vannskader (under kledningen) på en del av fasaden. (...)  

Etter utført arbeid ble det ryddet rundt huset, og det hele fremstod sågar som renere enn det var før de startet. Vi i sameiet var meget godt fornøyd med Thomas Kospin /Profesjo.no og arbeidet som ble utført. Vi kan varmt anbefale hans firma.

Harald L.   Adresse: Heggelibakken, Vinderen/Slemdal, Oslo 2015.

mer
Profesjo Oslo - Et bra malerfirma for fasademaling

(…) maling av vår eiendom i Dr. Holms vei 6 i Oslo.
Allerede fra kontraktforhandlinger opplevde vi Tomas Kospin som ryddig og åpen for syspunkter fra oss. Han gjorde en grundig vurdering av husets tilstand og påpekte nødvendige utbedringer. Arbeidet bestod i vasking av huset, maling, nødvendig snekkerarbeid der det var råte og murerarbeid i forbindelse med pipen.
(…) Kontrakten inneholdt fast pris på det beskrevne arbeid og dekning av utlegg til mareialer etter regning.
Thomas Kospins firma er hyggelig å forholde seg til og vi gir derfor vår beste anbefaling.

Bjorn H.   Adresse: Dr. Holms vei, Holmenkollen, Oslo 2016.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud
Profesjo Oslo - Et malerfirma - med erfaring med utendørs maling av hus

(…) av en meget fornøyd nabo og vi tok kontakt for full utvendig maling og utbedring av vår villa. (…) Gjennom befaring, tilbud fikk vi et meget godt inntrykk av firmaet, noe som bare forsterket seg gjennom arbeidet som de utførte.
Kompetente og høflige håndverkere som utførte arbeidet til avtalt tid uten noe å utsette på kvaliteten. Prisen var det heller ingenting å utsette på, og sluttregningen ble som avtalt i det skriftlige tilbudet. (...)

Monica and Svein    Adresse: Spiralen, Nordstrand, Oslo 2016.

mer
Oslo - Et malerfirma med gode referanser - Profesjo

(…) Profesjo – teamet v. Thomas Kospin utførte et meget grundig arbeid med å beise huset vårt sommeren 2017. Alle ledd av prosessen ble meget tilfredsstillende utført. Alt fra vask og rens av overflater, til maling og rydding. Kun kvalitets-materialer ble benyttet. Vi vil spesielt trekke frem arbeidet med de mindre detaljene som vinduer og dører som fikk en meget nøyaktig og grundig behandling.

Vi vil også nevne at arbeidet ble utført relativt raskt: teamet på 2-3 mann sørget for rask fremdrift, så jobben var over i løpet av en uke. En annen kvalitet ved arbeidet var den omhyggelige maskeringen og avdekkingen av vinduer, dører etc. Ikke noe søl etter jobben i det hele tatt. (...)

Kristian G.   Adresse: Bekkeliveien, Skøyen, Oslo 2017.

mer
Profesjo Oslo - Et malerfirma med gode referanser i Oslo

(…) Profesjo kom til avtalt tid, vi gikk igjennom hva som skulle utføres. Vasking og maling av hele vårt hus med ny farge, skifting av noen dårlige og skadede bord. Grunning og maling av både grunnmur og alt takrenner og annet blikk, noe reparasjon av pipe og skifte av gjerde rundt terrasse pluss noe annet snekkerarbeide. (…) En utførlig kontrakt med pris og beskrivelse kom raskt og vi avtalte starttidspunkt. Profesjo kom til avtalt tid og alt var ferdig innen en drøy uke, som var raskere enn avtalt.
Jeg er meget fornøyd med det utførte arbeide, de ryddet opp etter seg og resultatet er meget bra, og det var ingen overraskelser på faktura. (…)

Lars H. O.    Adresse: Dugnadveien, Gjettum 2016. 

mer
Profesjo Oslo - Et bra malerfirma - for å male ditt hus utvending

 (...) En omfattende og detaljert kontrakt ble inngått rett før sommerferien. (...) Alt som ikke skulle males, som markiser, heller, etc. ble godt tildekket før arbeidet startet, og da de var ferdige var alt ryddig. Alt i hht. kontrakt, og malerjobben er nydelig gjort. Thomas var alltid tilgjengelig og det var lett å kommunisere med hans team. De jobbet raskt og effektivt.

Hilde og Inge O.   Adresse: Lindhaugsvingen, Høvik 2012.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud