REFERANSER

Nedenfor kan du se alle våre referanser, dersom du vil se referanser fra ett bestemt område, vennligst velg blant filtrene våre, trkk på den røde knappen søk og se resultatene.

Lykke til!!

Høvik - Oslo - Et malerfirma med - gode referanser

(…) maling av vårt hus (…) Vi ansatte han på bakgrunn av anbefaling fra en i nabolaget som også har benyttet han. Thomas er behagelig å samarbeide med - han er svært grundig i sitt forarbeide og testet flere ulike farger på den ene veggen før vi bestemte oss.
Thomas setter opp en omfattende kontrakt før arbeidet starter som i detalj beskriver priser, betaling, grunnarbeid, eventuelt ekstraarbeid samt opprydning og rengjøring i etterkant. Vi opplevde at denne ble fulgt nøye. Sertifikater for stillasarbeid ble fremlagt. (…)Det var det samme teamet som utførte hele jobben. De ryddet opp etter seg hver dag, kom og gikk til avtalte tider og var dessuten noen svært hyggelige karer. Overraskelser som dukket opp underveis i arbeidet ble løst på en ryddig og profesjonell måte.
Vi var klare på at dette er en stor jobb der resultatet skal vare lenge, og der pris ikke nødvendigvis er den viktigste parameteren når man velger hvem som skal utføre arbeidet. (…)

Paul W.   Adresse: Bjerkealleen, Høvik 2016.

mer
Skøyen Oslo - Maling av trehus utendørs i Oslo

(...) The job was carried out diligently and carefully and we are particularly happy that you managed to maintain the discontinued colour of our exterior walls. Small mistakes, were quickly dealt with and rectified - this being a direct result of you being a hands on manager of the project. We can recommend PROFESJO THOMAZ KOSPIN for the above type of work.

Jan Rolf L.   Adresse: Skipperstien, Snarøya 2012.

mer
Ris Oslo - Maling av trehus utendørs i Oslo

(...) Arbeidet ble startet som avtalt og gjennomført på kortere tid enn forventet. Malerarbeidene var nøyaktige og meget pent utført. Kvaliteten på arbeidet var utmerket og ble utført på en profesjonell måte. En viktig aspekt for oss var at Thomasz og hans medarbeidere under hele prosjektet var gode diskusjonspartnere vedr. mange viktige detaljer.  (...) 

Etter at prosjektet var avsluttet og faktura betalt var Thomasz likevel innom flere ganger for å sjekke om alt var i orden og for å utbedre små detaljer som ble oppdaget i ettertid. Dette har vi satt veldig stor pris På. (...)

Per-Eirik L. S.  Adresse: Trosterudveien, Ris, Oslo 2013.

mer
Ris Oslo - Et malerfirma med referanser - som kan male ditt - hus utvendig

(...) Tomas og hans team malte vårt hvite hus fra 1926.

Vegger ble skrapet, ødelagte bord skiftet, vinduer kittet og malt. Arbeidet ble fagmessig og effektivt utført. Teamet var ryddige og trivelige. Jeg gir dem mine varmeste anbefalinger.  (...) 

Erik T.   Adresse: Skolestien, Ris, Oslo 2013.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud
Ris Oslo - Et anbefalt malerfirma for utendørs maling

(...) Huset ble malt med høy nøyaktighet og faglig dyktighet. Tomasz ga også i forkant oss gode råd og innspill blant annet på hvilken fargetone som ville gi det beste resultatet, noe vi er takknemlige for i ettertid.
Tomasz og hans medarbeidere var alle meget positive, hyggelige og høflige og de viste alle en stolthet for faget sitt. Arbeidet ble utført til avtalt tid og ansvarlig leder på plass tok kontakt hvis de var saker de ønsket videre innspill på. De ryddet materialer og øvrige godt etter seg ved slutten av hver arbeidsdag og fullstendig etter utført arbeid.
Vi gir Tomasz Kospin våre beste anbefalinger til andre lignende oppdrag og han vil være vårt førstevalg neste gang vi skal engasjere et malerfirma

Julie & Christian E.   Adresse: Rugdeveien, Ris, Oslo 2015.

mer
Ris Oslo - Et anbefalt malerfirma for - utendørs maling

(...) Arbeidet ble utført til avtalt pris, til rett tid og på en for oss på alle måter tilfredsstillende måte. Tomasz Kospin fulgte opp arbeidsplassen på daglig basis, alt arbeid ble gjennomført hurtig og profesjonelt, og også de ekstra oppgavene det ble behov for å løse under arbeidets gang ble løst uten problemer av noen art.

Til dette kommer at Tomasz er en hyggelig og imøtekommende type, som det er en glede å ha stiftet bekjentskap med. (...)

Advokat Stede G. N.    Adresse: Melkeveien, Ris, Oslo 2013.

mer
Sogn Oslo - Et bra malerfirma - for fasademaling

(...) Arbeidet inkluderte både murpuss, tradisjonell maling og tjærebehandling.

Jobben må sies å ha vært både omfattende og komplisert, og ble utført til vår fulle tilfredshet. Thomas er svært kompetent som maler og forsikret seg om at alle aspekter ble vurdert og riktige løsninger ble valgt også for de tjærebehandlede tømmerveggene fra 1940. 

Arbeidet ble utført grundig og persist innenfor avtalte rammer av malere som tok jobben sin på alvor. Jeg vil gi Thomas de beste anbefalinger og kan gjerne kontaktes som referanse!

Hallgrim S.  Adresse: Carl Kjelsens Vei, Sogn/Grefsen, Oslo 2015.

mer
Ris Oslo - Et malerfirma med erfaring - med utendørs maling av hus

(...) Alt er proffesjonelt utført med nøyaktighet og grundighet og kvaliteten har på Tomasz initiativ blitt diskutert underveis slik at han var sikker på at vi var fornøyd. (...) Opplevelsen har på alle måter vært meget tilfredsstillende ikke minst fordi Tomasz og hans folk har vært veldig blide og hyggelige og i tilleg til meget arbeidsomme og raske. Vi gir hermed Tomasz og co. våre varmeste anbefalinger og påtenker absolutt å ansette dem igjen, når huset trenger til en ny omgang. 

Anita og Frode H.   Adresse: Trosterudveien, Ris, Oslo 2011.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud