REFERANSER

Nedenfor kan du se alle våre referanser, dersom du vil se referanser fra ett bestemt område, vennligst velg blant filtrene våre, trkk på den røde knappen søk og se resultatene.

Lykke til!!

(...) Huset er fra 1912 så det kreves kunnskap om behandling av eldre hus hvor det er mange lag maling. (...) Jeg stolte på hans faglige kunnskap og viljen til å gjøre en god jobb. Thomas er behagelig å samarbeide med.

Arbeidet ble startet og avsluttet til avtalt tid. Deres profesjonalitet var påfallende. Alltid høflige, alltid klar til å svare på spørsmål og veldig ryddig. Etter de var ferdig med jobben, kunne man ikke se at stillasene hadde stått i blomsterbedene rundt huset. Alt var ryddet vekk. Det var orden på arbeidsplassen, det var til stede en leder for jobben og jeg ble kontaktet pr SMS med jevnlig mellomrom om det var noe. Jeg berømmer firma for hvordan de behandler sine ansatte. Jeg ser at de jobber under gode forhold og HMS er viktig. De brukte hodebeskyttelse når de jobbet.
Resultatet er meget tilfredsstillende og jeg vet at Thomas kommer tilbake om det er noe jeg ikke er fornøyd med. Han vil levere et godt resultat og er stolt over hans profesjon.
Oppgjøret gikk fint. Det var en del snekkerarbeid som kom i tillegg til en rimelig pris (...) 

 Denise R.   Address: Jegerveien, Ris, Oslo 2020.

mer

I forbindelse med totalrenovering av vår trevilla fra 1916 møtte vi på utfordringer ifm maling av utvendig panel. Det ble da en diskusjon hvorvidt alt panel måtte byttes, eller om det var mulig å fjerne gammel maling på en fornuftig måte og bevare opprinnelig panel. Etter anbefaling fra entreprenør engasjerte vi Profesjo og Thomas Kospin. Med sin metode for fjerning av gammel maling klarte vi å beholde opprinnelig panel, som også viste seg å være i svært god stand under den gamle malingen. (...) 

Malerarbeidet ble profesjonelt utført, innenfor angitt pris- og tidsramme. Resultatet ble meget bra. Det var også intet rot og søl underveis. Malerne var hyggelige og hensynsfulle. Vi kan gi våre beste anbefalinger. (...)

Erlend L.   Address: Terneveien, Frydenberg, Oslo 2020.

mer

 (...) Vi vil gjerne bekrefte at vi er meget fornøyde med befaring, oppdragsforståelse, tilbudets kvalitet og inngåelse av kontrakten.  Vi fant at pristilbudet virket realistisk og i samsvar med vår erfaring fra tilsvarende jobber, så det ble ikke innhentet andre anbud  (...) Vi har merket oss at entreprenøren har lagt vekt på aktiv kommunikasjon underveis og at det ikke ble noen nevneverdige tilleggsarbeider og faktura-overraskelser.

Vi vil gjerne anbefale andre som skal male hus å innhente tilbud fra Profesjo

 Ferdinand E. and Marianne og Torbjørn D. Address: Madserud Alle, Frogner, Oslo 2021.

mer

 (...) Thomas og hans medarbeidere har vært positive, imøtekommende, grundige og ytt god service. Arbeidet var basert på en grundig kontrakt som ble fulgt opp i detalj. Prosjektleder Paul var enkel å kommunisere med, og informerte godt om arbeidene underveis.

Arbeidene ble utført raskt og til minimal sjenanse for oss som bor i huset. Både forarbeider og opprydding ble utført på en hensynsfull og skikkelig måte. Prisen ble omtrent som avtalt, uten store tillegg eller arbeider som ikke var inkludert i opprinnelig tilbud og kontrakt. (...) 

 

Anders C. og Briteva H. og Bernt M. Address: Niels Henrik Abels vei, Ullevål/Berg, Oslo 2021.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud

A relative of ours recommended Profesjo when we were about to paint our house. And now we are happy to pass on that recommendation. Profesjo delivered high quality work on the agreed time. (...) An extra plus as we were at ‘hjemmekontor’ at the time our house was painted, is that the workers were very discrete and polite.

Let us alsoemphasise the excellent place manager Paul! Profesjo may not be the cheapest painting company, but they deliver high quality. People still stop by our house andcomment on the beautiful result! (...)

 

Harald T.-H., Address: Fredriksborgveien, Bygdøy, Oslo 2021.

mer

(...) Vi kontaktet Thomas og han ga et meget godt inntrykk både på mail/telefon og på befaring. Han kom med et bra tilbud på jobben som vi takket ja til. Arbeidet ble utført at 2-3 dyktige personer som gjorde en veldig bra jobb og innenfor tidsperspektivet vi ble forespeilet. De var absolutt interessert i at vi skulle bli fornøyd, og ikke bare at de skulle bli fort ferdig for å haste videre til neste jobb.

Fakturering, dokumentasjon og opprydding var også helt som det skulle. Vi vil helt klart bruke Profesjo og Thomas igjen når den tid kommer. (...) 

Filip L.  Address: Dagaliveien, Holmenkollen, Oslo 2021.

mer

(...) Vi var selv ikke til stede da arbeidene ble utført, men fikk tilbakemelding fra beboerne i denne perioden om at de ansatte var ryddige under utførelsen, samt at de etterlot arbeidsplassen ryddig etter endt arbeidsdag og etter at arbeidene var ferdigstilt.

Profesjo kom presis og utførte arbeidet i henhold til avtale. Arbeidet ble videre utført innenfor det kostnadsestimatet vi hadde mottatt i forkant og ble ferdigstilt til avtalt tid. Kostnadsoppsettet vi mottok da arbeidene var fullført var ryddig og strukturert med godt underlag. Kvaliteten på det utførte arbeidet var bra. Vi gir Profesjo våre beste anbefalinger.

Frederik H.   Address: Melkeveien, Ris, Oslo 2021.

mer

(...) Huset er en stor 3 etasjers herrskapsbolig fra 1913 med adresse Trosterudveien (...) Det vi kanskje er mest fornøyd med, er at de legger stor prestisje i a være etterrettelige og grundige, og at de stiller med egen snakker for a skifte ut og reparere hva som enn kommer deres vei underveis i jobben som skal gjøres. Dette inkluderer blant annet å gjenskape gamle treprofiler pa kort varsel, hvilket de gjorde med bravour, og som var intet mindre enn veldig imponerende.

Jeg vil bruke dem igjen hvis og nar dette blir nødvendig (...) 

 Ørnulf Høyer    Address: Trosterudveien, Ris, Oslo 2021.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud