REFERANSER

Nedenfor kan du se alle våre referanser, dersom du vil se referanser fra ett bestemt område, vennligst velg blant filtrene våre, trkk på den røde knappen søk og se resultatene.

Lykke til!!

Vinderen Oslo - Et bra malerfirma for fasademaling - Profesjo

(...)male tomannsbolig i Tuengen Allé  , 0374 Oslo i august 2016. Vi mottok en omfattende skriftlig beskrivelse av arbeidet som vi godkjente før arbeidet startet. Arbeidet ble startet i henhold til plan og det ble utført så raskt været tillot. (...)De hadde tilgang til snekker som skiftet ut treverk etter behov. Det var et ryddig økonomisk oppgjør, inklusive betaling for utlegg de hadde som kjøp av maling og nødvendig rekvisita.
Arbeidet ble utført til vår tilfredshet. Tomasz var en god arbeidsleder for sine arbeidstakere. Han var behagelig å diskutere med, kom med forslag til løsninger og tok ansvar for at oppgaver ble utført i henhold til avtale. (...) 

Ola R.   Address: Tuengen allé, Vinderen, Oslo 2016. 

mer
Nordstrand Oslo - Et malerfirma - med erfaring med utendørs maling av hus - Profesjo

(...) 2 hus malt i trefarger hvorav det eldste er et meget stor villa i sveitser/dragestil fra 1898 og som befinner seg på byantikvarens gule liste.
Allerede fra kontraktsforhandlinger opplevde vi Kospin som meget ryddig og grundig og åpen for synspunkter fra oss. Kontrakten var detaljert og klargjørende samtidig som han gjorde et grundig forarbeid, ikke bare mht. til malerarbeidet men også nødvendig snekkerarbeid som utskifting av omfattende råteskadde bord mm. Dette gjorde at vi ikke fikk noen negative overraskelser under gjennomføring av arbeidet eller tillegg i den forbindelse
Alt maler og snekker arbeid er utført nøye og grundig og til vår fulle tilfredshet. Vi opplevde også Thomasz Kospins maler team som i tillegg til han besto av 5 personer, som inkluderte en snekker, som meget faglig dyktige, systematiske, ryddige og raskt arbeidende samt særdeles hyggelige.
Vi kan derfor på sterkeste anbefale Thomasz Kospin og hans team til slike arbeider (...)

Ole G.    Address: Kastellveien, Nordstrand, Oslo 2015.

mer
Profesjo Oslo - Et malerfirma med gode referanser - Profesjo

(...) Bakgrunnen var at min mor, som er en godt voksen dame, hadde truffet beslutning om at hun ville fortsette å bo i huset etter at min far døde høsten 2015. (…)Vi var enige om at det var viktig at vi fikk tak i malere som jobbet i henhold lovbestemte krav både når det gjaldt økonomi og sikkerhet. Vi var videre særdeles opptatt av kvalitet, trygghet for at avtaler ble holdt og arbeid utført iht plan, og at jobben ble gjennomført til avtalt tid med avtalt kvalitet og til avtalt pris. (…) Vi mottok kort tid etter et særdeles grundig og godt anbud med en detaljert beskrivelse av arbeidet som skulle utføres og anbefalte prosedyrer og materialer mv. Prisen var dertil meget gunstig og åpenbart konkurransedyktig. (…)Vi avtalte oppstårtsdato og malerne kom som avtalt, håndhilste og satte i gang. Min mor var bekymret for trafikken og lurte på om hun måtte snakke med malerne. Hun var litt engstelig og synes det var litt utrygt å ha fremmede hjemme. Kort kan bemerkes at da de var ferdige ga hun uttrykk for at hun umiddelbart savnet dem og syns det ble både stille og stusselig uten daglig besøk av disse særdeles hyggelige karene som hun var blitt så glad i! Det hadde vært så koselig å ha dem på besøk og hun hadde gledet seg hver dag til de kom! Høflige, imøtekommende og sosiale, samtidig som det var en tydelig prioritering av at det var en jobb som skulle gjøres.
Arbeidet ble utført meget effektivt og med særdeles høy kvalitet og i samsvar med det detaljerte anbudet - avtalt kvalitet og avtalt pris fullført i godt tid før avtalt sluttdato. Stillas ble reist, alle bar hjelmer og opptrådte i henhold til lovpålagte krav til sikkerhet. Det var trygt å se. De var høflige og hyggelige og skapte gode relasjoner mens arbeidet raskt skred frem. Reparasjoner ble gjennomført og målearbeidet utført til topp kvalitet. Skraping, vasking, maling til topp kvalitet. Ytterdør ble lakket, rekkverk og port lakket og garasje malt. Vinduer ble malt og skadet panel skiftet ut. Og da arbeidet var fullført ble alt ryddet opp og fjernet.
(…)Jeg er ikke i tvil om hvem jeg skal bruke! 

 Advokat Anne S. M.   Address: Irisveien, Berg, Oslo 2016.

mer
 Holmenkollen Oslo - Et bra malerfirma - for å male ditt hus utvending

(...) Etter en grundig befaring der diverse råteskader og manglende vedlikehold ble påvist, fikk vi et tilbud/kontraktsforslag der utbedring av disse var spesifisert, i tillegg til de malerarbeidene vi i utgangspunktet hadde forutsett. Kontrakt ble inngått og arbeidene ble utført raskt, med god kvalitet og til avtalt pris. Tomasz Kospin fulgte opp arbeidene svaart bra, og holdt oss godt informert om framdriften. Firmaet har egen snekker som utførte fint arbeid med utskifting av relativt mange bord i
Wedningen og til og med utskifting av terskel i ytterdør.
Etter utført arbeid fikk vi en grundig rapport der utførte arbeider var oppsummert, benyttede malingsprodukter listet opp og der det ble gitt en anbefaling for kommende vedlikehold.
Vi vil uten forbehold anbefale malerfirmaet Profesjo til de som står foran utvendig oppussing av huset. (...)

Olav T.   Address: Måltrostveien, Holmenkollen, Oslo 2016.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud
Skøyen Oslo - Et malerfirma - med referanser - som kan male ditt hus utvendig

(...)maling av vårt ca 100 år gamle hus (i to etasjer + loft og kjeller) med grunnflate ca 130 m2, og vi er meget godt fornøyd med arbeidet som ble utført.
Vi tok kontakt med Thomas Kospin i påsken 2016, og han kom raskt på besiktigelse og deretter umiddelbart tilbake med prisoverslag og senere detaljert men likevel enkel kontrakt. (...)Hageplanter, asfalt og terrasser ble dekket til, og arbeiderne førte sirlige skjemaer for å holde kontroll på hvor de hadde malt. I prisen var det inkludert utskifting/reparasjon av noen ødelagte bord, og dette skjedde nøyaktig som avtalt. Underveis ble vi også enige om noen endringer i listene rundt vinduene. Dette kom som tillegg i prisen, men det oppstod ingen overraskelser eller uenighet om pris for disse tilleggsarbeidene. Fordi de til tider var fem mann i virksomhet ble arbeidene (...) Malerne ryddet pent opp etter seg, og det var ingen flekker noe sted i etterkant. Kospin fulgte deretter opp med oversiktlig regnskap og kvitteringer for materialer og tilleggsarbeider, og det var full enighet om alle utgifter.
Vi er på alle måter meget fornøyd med arbeidet som Profesjo gjennomførte. (...)

Kjersti R.   Address: Heggeliveien, Skøyen, Oslo 2016.

mer
Skøyen Oslo - Et anbefalt malerfirma - for utendørs maling I Oslo

(...) fikk sjekket ut noen av hans referanser før vi bestemte oss for å inngå kontrakt. Kontrakten var detaljert og tydelig på hva som skulle gjøres i hvilken rekkefølge.

Av alle håndverkere vi har hatt i årenes løp er Thomas og hans team de klart beste. Tydelige råd om materialvalg, oppmøte til avtalt tid og effektiv og høykvalitativ gjennomføring av prosjektet.

Vi er svært fornøyd med Thomas Kospin og hans team, og kan varmt anbefale selskapet. (...) 

Advokat Thomas N.  Address: Skøyensvingen, Skøyen, Oslo 2016.

mer
Slemdal Oslo - Et anbefalt malerfirma for utendørs maling

(...) utvendig maling av enebolig på Slemdal fra 1 953. Det ble malt sist for 1 7 år siden. Jeg ba også om tilbud fra tre andre malerfirmaer. I møte med Thomas gikk han gjennom alle detaljer og hva han som fagmann mente var nødvendig, Inkludert skifte av enkelte bord mv. Møte inngav stor grad av tillit til ham som fagmann.(...) Selv om to av tilbudene kunne se billigere ut, var totalpakken til Kospin den beste, ikke minst tatt i betraktning den faglige tilliten han utviste ved i detalj å beskrive hva som var nødvendig å gjøre for at resultatet skulle bli best mulig.

(...) Dyktige fagarbeidere med stort ansvar og stolthet for det de gjorde - og som daglig ble fulgt opp av en arbeidsleder eller Kospin selv. Resultatet av arbeidet var meget bra og ble utført til min store tilfredsstillelse.(...) Jeg gir profesjo.no ve Thomas Kospin mine beste anbefalinger. (...)

Sigurd U. Address: Bjørnehiet, Slemdal, Oslo 2017.

mer
Vinderen Oslo - Et bra malerfirma for fasademaling

 (...) Huset er fra tidlig 1900-tall med både gamle og nye vinduer og med flere karnapper i første og andre etage. Thomas er detaljert og han, og hans team, besitter ette r vå r erfaring relevant teknisk kompetanse. Malerne var effektive og hyggelige, service-minded, og enkle å ha å gjøre med. De er fokusert og flinke og er også certifierede på å male f eks gamle vinduer. De passer på busker og vekster rundt huset, og rydder rundt seg hele tiden. De prioriterer sikkerhet og gode arbeidsforhold, noe som også vi vi satte pris på, og som var spesielt viktig når de malte i andre etage. Thomas og hans team er nøye med å dokumentere malerprosessen under veis, er ærlige, og har god kontroll på kvitteringer på farger, verktøy, stilas etc.

(...) Sluttresultatet ble veldig bra og holder høy kvalitet. Vi anbefaler de videre med god samvittighet.

Maria G., Address: Tuengen allé, Vinderen, Oslo 2017.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud