REFERANSER

Nedenfor kan du se alle våre referanser, dersom du vil se referanser fra ett bestemt område, vennligst velg blant filtrene våre, trkk på den røde knappen søk og se resultatene.

Lykke til!!

Oslo - Et malerfirma med erfaring - med utendørs maling av hus

(...) Etter flere befaringer med både norske og utenlandske firmaer, endte vi på Thomasz Kospin, da han i tillegg til å være konkurransedyktig hadde god erfaring med eldre hus og materialer. Thomaz og hans team kom til avtalt tid. (...) Arbeidet ble utført på en rask og profesjonell måte og med høy faglig kompetanse og grundighet. Jobben ble utført i henhold til avtalt tid og pris. Arbeiderene var veldig hyggelige og temaet ryddet pent opp etter seg. Vi er svært fornøyd med resultatet.

Eierseksjonssameiet Trosterudveien  Charlotte L.   Address: Trosterudveien, Ris, Oslo 2014.

mer
 Oslo - Et malerfirma med - gode referanser

(...) utendørs maling og vedlikehold av vår bolig i Lysehagan. Kontrakten var profesjonelt utformet. Vi er meget godt fornøyd med arbeidet som ble utført av Thomas og hans arbeidere. Arbeidet ble ferdigstilt 2 dager før angitt tid, etter budsjett og til vår fulle tilfredsstillelse.

Thomas Kospin har vært en fornøyelse å samarbeide med. Han er tillitsfull og kunnskapsrik og opptatt av at vi skulle være fornøyd med arbeidet.

Kristoffer T.    Address: Lysehagan, Røa, Oslo 2014.

mer
Oslo -  malerfirma for å male - ditt hus utvending

Vi har et hus fra 1925, hvor det aller meste inklusive vinduer er originale. (...) Vi hadde gode diskusjoner med Thomas om hva som var beste tilnærmingen med vårt utgangspunkt. Han var opptatt av å sette de rette forventningene til resultatet og gikk svært detaljert til verks med spesifisering av hver minste detalj i kontrakten. Arbeidet ble utført til avtalt tid og med et resultat helt i tråd med våre forventninger. Vi hadde en god dialog med Thomas og hans medarbeidere under utførelsen av arbeidet, og var meget godt fornøyd med både gjennomføringen og sluttresultatet (...)

Bjørn G.    Address: Krags veii, Holmenkollen, Oslo 2014.

mer
Oslo - Et malerfirma med referanser - som kan male ditt  - hus utvendig

(...) Han besøkte oss første gang i januar og gikk gjennom arbeidet, kom med forslag til hva som burde gjøres og sendte oss et tilbud på e-post. Prisen var rimelig og kontrakten svært ryddig. Arbeidet startet og sluttet på det tidspunktet som var avtalt. De vasket veggene, gjorde snekkerarbeid der det var nødvendig for at resultatet skulle bli bra, malte huset med to strøk maling og slemmet muren.

Thomas var hele tiden lett å få tak i, hyggelig å samarbeide med og svært profesjonell. (...)

Christine & Nils B.     Address: Melumveien, Røa, Oslo 2014.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud
Oslo - Et anbefalt malerfirma - for utendørs maling I Oslo

(...) å male og utbedre råteskader på vårt tømmerhus fra 1937.

Thomas Kospin gjorde en grundig befaring før arbeidet startet og framsår erfaren med norske hus og forhold, gav gode råd og var opptatt av at vi skulle bli fornøyde. Vi er også svært fornøyde med malere og snekkere som var nøye, raske, fleksible og ryddet pent opp når jobben var ferdig til avtalt tid.

Elen R. & Lars L.     Address: Finnhaugveien, Røa, Oslo 2014.

mer
 Oslo - Et anbefalt malerfirma - for utendørs maling

Vi er tre boligeiere som sammen engasjerte Thomasz Kospin til å male boligene våre (...) Han utførte arbeidet med stor kompetanse, og resultatet ble flott. I alle faser av prosessen var han behagelig å omgås med. Han svarte raskt på alle henvendelser - uansett klokkeslett. Han var punktlig, etterrettlig og ærlig. Arbeidet og regnskapet med maling og utstyr var preget av grundighet. Ved alle valg ble vi konsultert og forelagt alternativer med innspill og råd. Totalt sett holdt leveransen høyeste kvalitet

Proffesor  Erling R-L.    Address: Frognerseterveien, Slemdal, Oslo 2014.

mer
Oslo - Et bra malerfirma for fasademaling

(...) Vi ble presentert for en omfattende og detaljert avtale som tok høyde for det meste. Arbeidet er profesjonelt utført, i henhold til avtalt pris og innenfor tidsfrist. Arbeidet ble utført effektivt og planmessig, med stor nøyaktighet. Resultatet er fullt ut tilfredsstillende.

Tomasz Kospin er en seriøs og dyktig håndverker, som vi har ingen problemer med å anbefale (...)

Finn R.    Address: Abbedikollen, Skøyen/Frogner, Oslo 2014.

mer
 Oslo - Et malerfirma - med erfaring med utendørs maling av hus

(...) Arbeidet besto vesentlig i rengjøringf, skraping, grunning, maling og beising av panelt yttervegg,vinduer og grunnmurer. Arbeidet ble utført med stor grundighet og nøyaktig het. To malere arbeidet lange dager, og huset ble ferdig til avtalt tid. En av malerne var også dyktig snekker og skiftet ut enkelte bord som det var gått råte i.

Det var en fornøyelse å samarbeide med firmaet "Profesjo" Tomasz Kospinf og vi kan trygt anbefale det til andre oppdragsgivere (...)

Kjell A.    Address: Wildenveybakken , Holmenkollen/Røa, Oslo 2014.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud