REFERANSER

Nedenfor kan du se alle våre referanser, dersom du vil se referanser fra ett bestemt område, vennligst velg blant filtrene våre, trkk på den røde knappen søk og se resultatene.

Lykke til!!

Oslo - Et malerfirma med gode referanser i Oslo

(...) Etter anbefaling fra slektninger kom jeg i kontakt med Thomas Kospin og hans firma. Jeg fikk raskt tillit til ham og vi inngikk kontrakt om utbedring som innebar vasking, skraping, grunning, maling og utskifting av nødvendig treverk på mitt hus. Arbeidet startet eksakt til avtalt dato, og ble ferdigstilt innenfor avtalt tidsperiode og til avtalt pris. Thomas og hans folk var greie å kommunisere med under hele prosessen. (...) Jeg gleder meg nå stort over hvordan boligen fremstår utad, takket være det svært gode arbeidet som har blitt utført. (...)

Signe Grethe S.   Address: Festningsveien, Stabekk/Bekkestua, Oslo 2014.

mer
Oslo - Et bra malerfirma - for å male ditt hus utvending

(...) Firmaet demonstrerte betydelig kompetanse på behandling av berørte ytterflater inklusiv valg av produkter og løsninger. Arbeid var godt organisert og gjennomført der løsninger først ble diskutert og gjennomgått med oppdragsgiver før arbeidet ble utført med stor nøyaktighet og flid uten søl i samsvar med mine forventinger. Alt av materialer til maleriarbeidene ble innkjøpt av firmaet selv. Firmaet skaffet også til veie nødvendig finsnekkerkompetanse for utskiftning av ett skadet ytterpanel.

Firmaet fremstod med stor ansvarlighet og etterrettelighet ovenfor inngåtte avtaler. (...) 

Jens Petter F.    Address: General Krohgsvei, Holmen, Oslo 2014.

mer
Et bra malerfirma for å male ditt hus utvending

(...) Utkastet til avtalen ble oppfattet som klar, detaljert og profesjonell, og ga et godt utgangspunkt til arbeidet som skulle gjøres.Arbeidet bestod i all hovedsak av husvask, skraping, skifting av råtne bord og to strøk maling. (...) Arbeidet ble gjort til høy standard, og både Thomasz og malerne var nøye, fleksible og effektive. Resultatet ble veldig tilfredsstillende. (...) Tomasz viste stor grad av eierskap til prosessen og har en tillitsvekkende og resultatorientert måte å opptre på. Han har holdt hva han lovet mht. leveransens kvalitet og til avtalt pris og tid (...)

Pål Erik E.   Address: Frognerseterveien, Slemdal, Oslo 2014.

mer
 Oslo - Et anbefalt malerfirma - for utendørs maling I Oslo

Ostmarka skole er en privat grunnskole (...) Valg av firma falt på Thomas Kospin. Vi fikk et meget godt inntrykk av han og hans presentasjon av sitt firma da vi møtte han for en befaring av skolen utvendig høsten 2013. (...) Arbeidsbeskrivelsen for hva som skulle gjøres var detaljert og oversiktlig fra deres side og ble utarbeidet i god tid før arbeidet startet. Arbeidet ble utført meget profesjonelt av dyktige arbeidere og den oppsatte planen ble fulgt. Tidsfristen for når arbeidet skulle ferdigstilles ble holdt. Vi var også meget fornøyde med oppfølgingen underveis fra Thomas Kospin. Vi følte vi greit kunne overlate bygget og nøkler i deres hender under arbeidsperioden. (...) Skolen har mottatt en oversiktlig rapport/dokumentasjon på utført arbeid. Faktura var i henhold til inngått avtale. (...)

 Østmarka skole    Address: John G Mattesonsvei, Opsal, Oslo 2014.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud
 Oslo - Et anbefalt malerfirma for utendørs maling

(...) malte mitt hus i Abbedikollen sommeren 2014. Han ga et meget godt inntrykk og utførte et bra arbeid. (...) Jeg opplevde at jeg kunne ha tillit til at arbeidet ville bli utført på en god måte og fikk det bekreftet under arbeidet. Et klart pluss er at han benytter en skikkelig kontrakt og har konkurransedyktige priser. 

Robin T.    Address: Abbedikollen , Skøyen/Frogner, Oslo 2014.

mer
Oslo - Et bra malerfirma for fasademaling

(...) om maling av min mors hus i Gråkamveien 18 A, Oslo og mitt hus i Melkeveien 7 A, Oslo. (...) Arbeidet besto av husvask, skraping av løs maling, utskifting enkelte bord, mindre reparasjon av mur og mlaing mur og treverk (2 strøk). Arbeidet ble gjennomført til avtalt pris og innenfor avtalt tid.

Tomasz Kospin er tillitsvekkende, har en behagelig måte å være på og holder inngåtte avtaler. Min familie er godt fornøyd med det utførte arbeid og vil gjerne gi Tomasz Kospin vår beste anbefaling. 

Jannik L.    Address: Melkeveien, Ris, Oslo 2014.

mer
Oslo - Vi er spesialister for maling - av gamle trehus utvendig

(...) har utført utvendig maling av flere av våre nabohus, og på bakgrunn av våre naboers svært gode erfaringer fikk han også jobben med vårt hus.

Tomasz kom selv på befaring og gjennom en utfyllende kontrakt fikk vi raskt tilbud på jobben. (...) De jobbet effektivt og presist og sølte ikke med malingen. Resultatet ble svært tilfredsstillende. Vi er svært fornøyde og anbefaler gjerne Tomasz Kospin og hans folk videre for tilsvarende arbeider.

Henrik R.   Address: Trosterudveien, Ris, Oslo 2014.

mer
Oslo - Spesialister i maling - av gamle trehus i Oslo

Thomas og hans team gjorde en rask og god jobb på vårt hus. Arbeidet omfattet utskifting av panel bord, reparasjon av mur og vasking/skraping/mal ing/beising av panel, mur, vinduer, dører, karmer, rekkverk og beslag.

Vi ergodt fornøyde med sluttresultatet og synes også at prisen for utført arbeid var riktig (...) 

Tormod B.    Address: Røatoppen, Røa, Oslo 2014.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud