REFERANSER

Nedenfor kan du se alle våre referanser, dersom du vil se referanser fra ett bestemt område, vennligst velg blant filtrene våre, trkk på den røde knappen søk og se resultatene.

Lykke til!!

Jeg vil uforbeholdent anbefale Tomasz Kospin og hans malerfirma for utvendige maleoppdrag. Han er pålitelig, grundig, nøyaktig og profesjonell på alle måter. Hans medarbeidere holder den samme, høye standarden og er også usedvanlig hensynsfulle og hyggelige å ha med å gjøre. (...)  Huset er stort og gammelt - ca 700 kvm og bygget i 1860.(...) I tillegg til at selve det avtalte arbeidet ble utført på en meget profesjonell og god måte, vil jeg også fremheve følgende: Tomasz gav gode råd med hensyn til valg av kontrastfarger og det ferdige resultatet ble bedre som en følge av dette. Han fokuserte hele tiden på et best mulig sluttresultat, og brukte mye tid på å finne erstatningspanel som matchet det eksisterende (panelet er gammelt og spesiallaget). (...)

Vi har i løpet av sommeren gjennomført en rekke utvendige og innvendige prosjekter og således hatt bistand fra et ti-talls ulike firmaer. Thomasz utmerket seg som den mest pålitelige av disse både med hensyn til gjennomføring, tid og kvalitet. Prisen, som var fast avtalt, var for øvrig høyst konkurransedyktig.

Hans O.   Adresse: Skøyen,Oslo, 2015

mer

(...) Etter å ha vurdert flere malerfirmaer og fått hjelp av Jotun fabrikkers utviklingsavdeling, valgte vi til slutt Profesjo ved Tomasz Kospin.

Huset vårt på Vinderen i Oslo er bygget i 1914, og har følgelig blitt malt med alle slags produkter gjennom over 100 år. Linolje og tjærebeis var blandet med moderne maling. I tillegg trengte våre originale vinduer med håndrullet glass en overhaling. For å garantere en godt resultat, laget Jotun en rapport

(...) Thomasz Kospin og hans 5-6 malere var meget faglig meget dyktige og veldig hyggelige. Sluttresultatet ble intet mindre enn fantastisk. Og utfordringen med å male over linolje ble utført til toppkarakter.

Prisen som var fast avtalt, var høyst konkurransedyktig. 
Sluttprisen ble faktisk billigere enn estimert, på grunn av Profesjos gode kontakter i forhold til innkjøp av maling, søppelfjerning og stilas. (...)  

Anders E.    Address: Vinderen, Oslo, 2017.

mer

(…)Det var to kriterier som var viktige for oss ved valg av leverandør: ryddige lønns- og arbeidsforhold samt fagkunnskap om maling av gamle hus. (…) Arbeidet besto i å fjerne maling, vaske, skrape, grunne og male. I og med at huset tidligere er malt med mange ulike typer maling og med linoljemaling som utgangspunkt, er all malingen fjernet ved hjelp av varmelampe (…)Vi anbefaler Thomas og hans folk på det varmeste. Det samme gjelder kompetansen spesielt på farger og tekniske komponenter hos deres malingsleverandør på Kjelsås. Det er nødvendig med grundig fagkunnskap, teknisk kompetanse og nøyaktighet for å få et prikkfritt resultat når man arbeider med gamle hus. Dessuten er det viktig å ha en arbeidsleder som er tilgjengelig, fleksibel og kan gi gode råd. Alt dette har Thomas, og vi er derfor godt fornøyd med både arbeidet som er utført og måten det er utført på. Det er enkelt å få et lavt anbud på maling av hus. Det er ikke enkelt å finne et selskap med ordnede arbeidsforhold og faglig kvalitet. Vår erfaring er at Profesjo.no leverer svært god kvalitet for pengene. (…) .

Arbeiderne hans var også veldig hyggelige, holdt orden på arbeidsplassen, var forsiktige med omgivelsene og ryddet pent opp etter seg. (...) 

Kristin H.   Address: Tåsen, Oslo, 2017 

mer

(…) male vårt hus (...) Arbeidet ble utført til vår fulle tilfredsstillelse. (…) Alle som arbeidet hos oss var hyggelige, imøtekommende og profesjonelle. På eget initiativ ble en av våre verandadører reparert. Denne var tenkt byttet ut. Det er nå ikke lenger nødvendig, og naturligvis setter vi stor pris på dette initiativet.
Etter ferdigstillelse ble hage og gårdsplass rengjort og feiet slik at vi kunne ferie 17. mai i "nytt" hus. (…)

Petter E.   Address: Ris, Oslo, 2016.

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud

(...)male tomannsbolig i Tuengen Allé  , 0374 Oslo i august 2016. Vi mottok en omfattende skriftlig beskrivelse av arbeidet som vi godkjente før arbeidet startet. Arbeidet ble startet i henhold til plan og det ble utført så raskt været tillot. (...)De hadde tilgang til snekker som skiftet ut treverk etter behov. Det var et ryddig økonomisk oppgjør, inklusive betaling for utlegg de hadde som kjøp av maling og nødvendig rekvisita.
Arbeidet ble utført til vår tilfredshet. Tomasz var en god arbeidsleder for sine arbeidstakere. Han var behagelig å diskutere med, kom med forslag til løsninger og tok ansvar for at oppgaver ble utført i henhold til avtale. (...) 

Ola R.   Address: Vinderen, Oslo, 2016 

mer

(...) 2 hus malt i trefarger hvorav det eldste er et meget stor villa i sveitser/dragestil fra 1898 og som befinner seg på byantikvarens gule liste.
Allerede fra kontraktsforhandlinger opplevde vi Kospin som meget ryddig og grundig og åpen for synspunkter fra oss. Kontrakten var detaljert og klargjørende samtidig som han gjorde et grundig forarbeid, ikke bare mht. til malerarbeidet men også nødvendig snekkerarbeid som utskifting av omfattende råteskadde bord mm. Dette gjorde at vi ikke fikk noen negative overraskelser under gjennomføring av arbeidet eller tillegg i den forbindelse
Alt maler og snekker arbeid er utført nøye og grundig og til vår fulle tilfredshet. Vi opplevde også Thomasz Kospins maler team som i tillegg til han besto av 5 personer, som inkluderte en snekker, som meget faglig dyktige, systematiske, ryddige og raskt arbeidende samt særdeles hyggelige.
Vi kan derfor på sterkeste anbefale Thomasz Kospin og hans team til slike arbeider (...)

Ole G.    Address: Nordstrand, Oslo, 2015

mer

(...) Bakgrunnen var at min mor, som er en godt voksen dame, hadde truffet beslutning om at hun ville fortsette å bo i huset etter at min far døde høsten 2015. (…)Vi var enige om at det var viktig at vi fikk tak i malere som jobbet i henhold lovbestemte krav både når det gjaldt økonomi og sikkerhet. Vi var videre særdeles opptatt av kvalitet, trygghet for at avtaler ble holdt og arbeid utført iht plan, og at jobben ble gjennomført til avtalt tid med avtalt kvalitet og til avtalt pris. (…) Vi mottok kort tid etter et særdeles grundig og godt anbud med en detaljert beskrivelse av arbeidet som skulle utføres og anbefalte prosedyrer og materialer mv. Prisen var dertil meget gunstig og åpenbart konkurransedyktig. (…)Vi avtalte oppstårtsdato og malerne kom som avtalt, håndhilste og satte i gang. Min mor var bekymret for trafikken og lurte på om hun måtte snakke med malerne. Hun var litt engstelig og synes det var litt utrygt å ha fremmede hjemme. Kort kan bemerkes at da de var ferdige ga hun uttrykk for at hun umiddelbart savnet dem og syns det ble både stille og stusselig uten daglig besøk av disse særdeles hyggelige karene som hun var blitt så glad i! Det hadde vært så koselig å ha dem på besøk og hun hadde gledet seg hver dag til de kom! Høflige, imøtekommende og sosiale, samtidig som det var en tydelig prioritering av at det var en jobb som skulle gjøres.
Arbeidet ble utført meget effektivt og med særdeles høy kvalitet og i samsvar med det detaljerte anbudet - avtalt kvalitet og avtalt pris fullført i godt tid før avtalt sluttdato. Stillas ble reist, alle bar hjelmer og opptrådte i henhold til lovpålagte krav til sikkerhet. Det var trygt å se. De var høflige og hyggelige og skapte gode relasjoner mens arbeidet raskt skred frem. Reparasjoner ble gjennomført og målearbeidet utført til topp kvalitet. Skraping, vasking, maling til topp kvalitet. Ytterdør ble lakket, rekkverk og port lakket og garasje malt. Vinduer ble malt og skadet panel skiftet ut. Og da arbeidet var fullført ble alt ryddet opp og fjernet.
(…)Jeg er ikke i tvil om hvem jeg skal bruke! 

Anne S. M.   Address: Berg, Oslo, 2017

mer

(...) hus utvendig sommeren 2016. Jeg er meget fornøyd med resultatet. Gutta kom når de skulle, arbeidet skikkelig og grundig, var hyggelige, og på alle måter greie å forholde seg til. Avtalen var detaljert, og det som ble utført av ekstraarbeider ble gjort til en fornuftig pris. Tomasz hadde god kontroll på alle fakturaer, og oppgjøret gikk meget greit. Jeg kan trygt anbefale Tomasz til alle som vurderer å male huset. 

Dag Willoch   Address: Snarøya, Oslo, 2016

mer
Ta kontakt for uforpliktende pristilbud