Hvorfor velge oss

 1. Ansvarsbevissthet og ærlighet: Når en huseier velger oss, viser han oss en tillit som vi må ta vare på, på aller beste måte. Tillit er svært avgjørende og svært verdifullt for oss. Den må ikke gå tapt. Derfor legger vi vår sjel i å utføre vårt arbeid med iver og ærlighet og etter strenge kvalitetskrav.

 

2. Orden og ryddighet: Malingrester m.m. rundt huset vi maler er helt uakseptabelt for oss. Det samme gjelder for vinduer, lamper, skilt, takrenner og andre utvendige elementer. For å sikre oss mot skader og unødig rengjøring etter utført arbeid, er vi derfor nøye med tildekning eller nedmontering før malearbeidet starter.

 

3. Grundig forarbeid før maling: En av våre viktigste hemmeligheter bak vår suksess ligger i vårt grundige forarbeid med nøye vask og om nødvendig skarping og pussing. Underlaget må være helt rent og tørt før malerne tar fatt.

 

4. Avpasset arbeidstempo: Skikkelig utført arbeidet går foran kravet til høyt arbeidstempo. Vi bruker den tiden vi trenger for å gjøre en skikkelig bra jobb.

 

5. Vi maler alltid bare ett hus om gangen: Vi foretrekker å konsentrere oss fullt og helt om ett og ett hus om gangen. Da opplever huseieren rask framdrift og vi kan arbeide effektivt og konsentrert.

 

6. Kundens fulle tilfredsstillelse: Fornøyde kunder som anbefaler oss til familie, venner og bekjente er vår beste reklame. Siden nye kunder ofte ønsker å høre erfaringene til våre tidligere oppdragsgivere, er det avgjørende å ha et så stort antall fornøyde kunder som overhode mulig.

 

7. Vi ber om kundens kontroll: Vi legger stor vekt på åpen kommunikasjon med huseierne og klart uttrykte ønsker og forventninger til vårt arbeid. Etter hver etappe befarer vi huset sammen med huseieren. Vi viser hva vi har gjort (vask og skraping, 1. lag, 2. lag etc.). Slik kan kunden være sikker på at han får vi har avtalt.

 

8. Vi holder oss til gamle malerprinsipper: Vegger vi maler skal være i skyggen. Malingen blir grundig rørt / blandet før vi begynner å male. Vi stiller strenge krav til rent og tørt underlag. Vi rengjør, skraper og pusser når dette er nødvendig.

 

9. Sikkerhet og helse er viktigst for oss: I våre 12 årene i Norge har vi ikke hatt en eneste arbeidsulykke. Vi har sertifikat arbeide i høyden med bruk av lift eller annet nødvendig utstyr. Selvfølgelig har vi også nødvendig forsikring.

 

10. Vi fakturerer alle utførte jobber.

 

11. Vi har mange gode referanser: Sjekk vår side referanser.