Hvordan velger man riktig firma til å male huset utvendig?

« gå til oppføringsliste

Det å male huset er alltid et omfattende og dyrt prosjekt.

Det er viktig å velge riktig så du er sikker på at husfasaden din holder seg pen lengst mulig, at arbeidet er gjort skikkelig og at du unngår skader i etterkant. Derfor er det viktig at man velger et malerfirma som er solid. Hvordan velger man da en malerbedrift som skal påta seg oppgaven med å male huset? 
I tillegg til pristilbud må du også spørre firmaet om følgende: 

Viktige spørsmål Ja  Nei 
1. Arbeidsmiljø:    
1.1 Har de ansatte arbeidsavtaler, er de omfattet av folketrygden?      
1.2 – Har de ansatte kompetansen som kreves, f.eks. godkjenning av bruk av stillas (kanskje blir det nødvendig å sette opp stillas).    
1.3 Har de ansatte godkjenning til å arbeide med sele?    
1.4 Har ansatte legeattest på at de kan arbeide i høyden (alt over 1 meter)?     
1.5 Huset skal males fra personløfter og nødvendig dokumentasjon?    
1.6 Finnes det HMS-dokumentasjon for hver enkelt arbeider, arbeidssted og verneutstyr?     
1.7 Har de ansatte byggekart?                                                                                       
1.8 Har firmaet forsikring?     
     
2. Firma:    
2.1 Hva er firmaets organisasjonsnummer?     
2.2 Utsteder firmaet fakturaer?    
2.3 Hva inngår i prisen?    
2.4 Eksisterer det en skriftlig avtale?    
2.5 Er kontrakten korrekt i forhold til det som ble muntlig avtalt?    
2.6 Oppstartdato, dato for ferdigstilling, arbeidets omfang, ansvarsfordeling    
     
3. Kvalitet:    
3.1 Kvalitet på arbeid. Maling av hus utvendig er en av de største oppgavene. Noen ganger er prisen fristende lav og du som huseier ønsker å ta sjansen. Men vil det virkelig lønne seg? Reparasjon av bordkledning på hus kan bli veldig dyrt:    
3.2 Finnes det skriftlige referanser?    
3.3 Hva med referanser du kan ringe til?      
3.4 Får du en sluttrapport? Hva inneholder eventuelt dette?     
     
4. Under Arbeid:    
4.1 Er det enkelt å få kontakt med firmaet?     
4.2 Kommer firmaeier til arbeidsstedet hver dag?      
4.3 Jobber de ansatte fulltid med ditt hus til de blir ferdige?     
4.4 Er det enkelt å snakke med de ansatte, snakker de norsk eller engelsk?      
4.5 Hvem skal alle kommentarer og henvendelser rettes til?     
     

Det er mange firmaer på markedet, og det kan være vanskelig å navigere i alle tilbud som kommer. Det er derfor greit å ha en sjekkliste, hva er viktigst for deg?


Oppsummering: det er mange firmaer som fungerer på markedet, men kan alle malerfirmaer male hus utvendig, er de godt forberedt når det gjelder utstyr og erfaring? Det lønner seg å sjekke sånne forhold. Det dreier seg jo om at både du og firmaet du engasjerer er fornøyde med arbeidets resultat.  Vi må respektere arbeidet vårt. Mange utenlandske firmaer glemmer det eller skjønner ikke hvor viktig dette er. For ett år siden kontrollerte 2 institusjoner to ganger over 150 hus i Osloområdet i løpet av sommerferie. Maling av hus utvendig var omfattet av disse kontrollene.

Hvordan skal man da velge en god malerbedrift? Er det noen kjenner til en god malerbedrift? Dette er virkelig enkelt, skriv ut og sjekk noen av ovennevte forhold hos firma som ønsker å male huset ditt. Dette klarer du!